Về Chương trình Louisiana của Chúng tôi

MCNA Dental là chương trình nha khoa Medicaid trên toàn tiểu bang Louisiana. Chúng tôi quản lý phúc lợi nha khoa cho trẻ em và người lớn đủ điều kiện. MCNA Dental có mạng lưới nha sĩ đa khoa và chuyên khoa rộng lớn trên toàn tiểu bang Louisiana nhằm đảm bảo giúp quý vị nhận được dịch vụ nha khoa chất lượng cao cần thiết.

Phúc lợi Nha khoa

Chúng tôi cung cấp phúc lợi nha khoa bao gồm hầu hết các nhu cầu nha khoa của trẻ em.

  • Phúc lợi phòng ngừa và chẩn đoán, bao gồm: cạo vôi răng, kiểm tra, chụp X-quang, ngừa sâu răng bằng florua, trám răng và nhiều dịch vụ khác.
  • Phúc lợi điều trị để điều trị sâu răng, viêm nướu hoặc đau răng, hay các vấn đề răng miệng khác bao gồm: trám răng, nhổ răng, điều trị ống chân răng, cấp cứu nha khoa và nhiều dịch vụ khác.

Chúng tôi cũng cung cấp phúc lợi nha khoa cho người lớn.

  • Phúc lợi chẩn đoán, bao gồm: kiểm tra và chụp X-quang.
  • Phúc lợi phục hình răng, bao gồm: răng giả toàn phần và một phần.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về phúc lợi trong Sổ tay Thành viên. Để tải Sổ tay Thành viên, hãy nhấp vào đây.

Gọi đến Đường dây nóng Thành viên của chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về phúc lợi nha khoa.

Hãy tận hưởng thẻ quà tặng từ chúng tôi!

Thẻ quà tặng Amazon.com

MCNA tặng thưởng cho các thành viên chương trình Louisiana EPSDT của chúng tôi - những người sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng!

Phụ huynh hoặc người giám hộ của các thành viên EPSDT có thể nhận được Thẻ quà tặng Amazon.com trị giá $10* cho mỗi trẻ! Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi đến MCNA theo số điện thoại miễn phí 1-855-702-6262.

* Có áp dụng các hạn chế.