Hợp tác với MCNA Dental

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng MCNA Dental đã được Sở Y tế & Bệnh viện (LDH) Louisiana chọn làm nhà quản lý chương trình nha khoa Medicaid của tiểu bang. Chúng tôi mời quý vị tham gia mạng lưới bác sĩ chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu và chuyên khoa của chúng tôi. MCNA Dental là chương trình thân thiện với nhà cung cấp. Chìa khóa dẫn đến thành công của chúng tôi chính là mối quan hệ với nhà cung cấp ở từng khu vực.

Đăng ký làm Nhà cung cấp

Nhà cung cấp ở tiểu bang Louisiana vui lòng tải về, in và điền hoàn tất hồ sơ dưới đây để bắt đầu quy trình ký kết hợp đồng và chứng nhận năng lực. (Có thể cần cài đặt phần mềm Adobe Reader để xem định dạng PDF.)

Để biết thêm Thông tin hoặc để được Giải đáp Thắc mắc

Nhấp vào đây để liên hệ với Đường dây nóng Nhà cung cấp Louisiana của MCNA Dental. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email để được phúc đáp trực tuyến tại địa chỉ provider_enrollment@mcna.net.

Câu hỏi Thường gặp của Nhà cung cấp

Nhấp vào đây để xem danh sách các câu hỏi thường gặp khi trở thành nhà cung cấp của MCNA Dental dành cho nhà cung cấp tham gia chương trình Louisiana.