Tài liệu & Tài nguyên

Quý vị sẽ nhận được tài liệu thành viên trong thư sau khi đăng ký với MCNA Dental. Dưới đây là một số tài liệu bổ sung dành cho quý vị.

Sổ tay Thành viên

Sổ tay Thành viên

Sổ tay Thành viên của quý vị bao gồm:

  • Thông tin Chung về Chương trình
  • Phúc lợi Nha khoa Chi tiết
  • Câu hỏi Thường gặp
  • Cách Yêu cầu Dịch vụ Khẩn cấp
  • Thông tin Liên hệ cho MCNA Dental và các Nguồn tài nguyên khác
  • Quyền lợi & Trách nhiệm của Thành viên
  • Thông tin về Khiếu nại/Khiếu kiện và Kháng cáo
  • Cách Báo cáo Gian lận và Lạm dụng
  • Và còn nhiều hơn thế nữa!

Quý vị có thể tải Sổ tay Thành viên ở định dạng PDF. Có thể cần cài đặt phần mềm Adobe Reader để xem dạng file này.

Để yêu cầu phiên bản Sổ tay Thành viên khác, hãy gọi đến Đường dây nóng Thành viên MCNA Dental.

Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng

MCNA thông qua Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng dựa trên bằng chứng tốt nhất hiện có. Các hướng dẫn này giúp nha sĩ của chúng tôi đưa ra những quyết định phù hợp nhất về sức khỏe răng miệng và việc điều trị nha khoa của quý vị nhằm giúp cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc mang đến cho quý vị.

Đọc Hướng Dẫn Thực Hành Lâm Sàng để tìm hiểu thêm về chương trình của chúng tôi.

Danh bạ Nhà cung cấp

MCNA Dental có mạng lưới nha sĩ đa khoa và chuyên khoa rộng lớn. Tìm kiếm Danh bạ Nhà cung cấp trực tuyến để tìm nha sĩ trong mạng lưới của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.

Danh bạ Nhà cung cấp trực tuyến luôn được cập nhật. Quý vị có thể tìm nha sĩ theo tên, giới tính, địa điểm, ngôn ngữ và nhiều hơn thế nữa.

Kho ứng dụng Trẻ em MCNA

Kho ứng dụng Trẻ em của chúng tôi bao gồm các trò chơi nha khoa tương tác, đố vui, nội dung tải về, video clip và nhiều hơn thế nữa! Nhấp vào đây để truy cập Kho ứng dụng Trẻ em.

Biểu mẫu & Tài liệu

Dưới đây là các biểu mẫu và tài liệu có sẵn để quý vị tải về. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi đến Đường dây nóng Thành viên MCNA Dental để được hỗ trợ. Có thể cần cài đặt phần mềm Adobe Reader để xem các file này.