Liên hệ với bộ phận Quan hệ Nhà cung cấp

Liên hệ qua Điện thoại

Chúng tôi ở đây để giúp quý vị! Đường dây nóng Nhà cung cấp dành riêng của MCNA Dental có sẵn tại số 1-855-701-6262. Quý vị có thể gọi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (trừ những ngày lễ quốc gia).

Nếu gọi ngoài giờ làm việc, vui lòng để lại lời nhắn cho đại diện của chúng tôi. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vào ngày làm việc tiếp theo.

Liên hệ qua Email

Quý vị có thể gửi email tới địa chỉ LA_PR_Dept@mcna.net.

Liên hệ qua Thư từ

Để gửi thư cho bộ phận Quan hệ Nhà cung cấp của MCNA Dental, vui lòng sử dụng địa chỉ sau:

MCNA Dental
Attn: Provider Relations
P.O. Box 740370
Atlanta, GA 30374-0370