forms
Tài liệu & Tài nguyên

Sổ tay Nhà cung cấp

Để tải Sổ tay Nhà cung cấp cho chương trình Medicaid tiểu bang Louisiana, hãy đăng nhập Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental hoặc nhấp vào đây để tải trực tiếp sổ tay.

Hướng dẫn tham khảo nhanh của nhà cung cấp

Để tải Hướng dẫn Tham khảo Nhanh của Nhà cung cấp, đăng nhập vào Cổng Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental hoặc bấm vào đây để tải xuống trực tiếp.

Bản tin Nhà cung cấp

MCNA Dental sẽ gửi bản tin hàng tháng cho tất cả các nhà cung cấp đến tận hộp thư email của họ! Các bản tin này bao gồm thông tin cập nhật mới nhất từ MCNA Dental, thông tin về những thay đổi sắp tới, tin tức trong ngành nha khoa và nhiều thông tin khác. Để đăng ký nhận các bản tin email này, đăng nhập Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental và thêm địa chỉ email của quý vị vào danh sách gửi thư.

Biểu mẫu & Tài nguyên khác

Nhiều tài liệu và nguồn tài nguyên bổ sung có sẵn cho phòng khám của quý vị để tải về, bao gồm biểu mẫu, nhãn dán, thông tin đào tạo và nhiều tài nguyên khác. Đăng nhập vào Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental để truy cập các tài liệu đó.

Bên dưới là một số biểu mẫu thông dụng dành cho nhà cung cấp: