Câu hỏi Thường gặp

Dưới đây là giải đáp cho một số câu hỏi thường gặp về MCNA Dental và chương trình nha khoa Medicaid tiểu bang Louisiana.

Hỏi

Tổng quan về Nhà cung cấp & Ký hợp đồng với MCNA

 1. Làm thế nào để đăng ký với MCNA Dental?
 2. Thời gian trung bình để hoàn tất quy trình chứng nhận MCNA Dental là khoảng bao lâu?
 3. Tôi có cần được chứng nhận bởi MCNA Dental nếu đã là nhà cung cấp Medicaid tiểu bang Louisiana?
 4. Có số điện thoại nào mà nhà cung cấp có thể liên hệ khi có thắc mắc về việc tham gia mạng lưới MCNA Dental hoặc về việc hoàn tất đơn xin chứng nhận không?

Yêu cầu Chấp thuận trước, Gửi Đơn yêu cầu & Dịch vụ được Bảo hiểm

 1. Mẫu yêu cầu chấp thuận trước sẽ được chấp nhận ra sao?
 2. Tôi phải làm gì nếu tôi gửi mẫu yêu cầu chấp thuận trước từ một nha sĩ của phòng khám và được chấp thuận cho nha sĩ đó nhưng cuối cùng bản thân họ không thể thực hiện việc điều trị (họ nghỉ ốm vào ngày thực hiện dịch vụ điều trị)?
 3. MCNA Dental có chấp nhận mẫu yêu cầu điện tử không?
 4. Mã số thanh toán của MCNA Dental là gì khi gửi mẫu yêu cầu và mẫu yêu cầu chấp thuận trước bằng điện tử?
 5. Tôi có cần hoàn tất bất cứ mẫu nào với trung tâm xử lý thanh toán để gửi mẫu yêu cầu hoặc mẫu yêu cầu chấp thuận trước điện tử đến mã số thanh toán của MCNA không?
 6. MCNA Dental có chấp nhận NEA FastAttach không?
 7. Thời hạn xử lý mẫu yêu cầu chấp thuận trước là bao lâu?
 8. Giới hạn chu kỳ cho các dịch vụ phòng ngừa là bao lâu?
 9. MCNA Dental có bao gồm phúc lợi thuốc chữa bệnh không?
 10. Mức độ thường xuyên mà nhà cung cấp nhận được Bản giải thích Phúc lợi (EOB)/Giấy báo Chuyển tiền (RA)?
 11. Có yêu cầu thanh toán nào bị giữ lại 45 ngày không?
 12. Quý vị nên làm gì nếu có thời tiết khắc nghiệt tại Louisiana?

Yêu cầu Kháng cáo và Xem xét lại Khiếu nại

 1. Kháng cáo là gì?
 2. Xem xét lại là gì?
 3. Tôi có thể gửi yêu cầu kháng cáo hoặc xem xét lại cho MCNA Dental bằng cách nào?

Cổng thông tin Nhà cung cấp & Nguồn lực Nhà cung cấp

 1. Có cần ứng dụng đặc biệt nào để truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến không?
 2. Nhà cung cấp nhận bản sao Sổ tay Nhà cung cấp của MCNA Dental bằng cách nào?
 3. Có hướng dẫn sử dụng nào giải thích chức năng hoạt động của Cổng thông tin Nhà cung cấp không?

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đạt chuẩn Liên bang (FQHC)

 1. Trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn liên bang (FQHC) có được xem là Nhà cung cấp Dịch vụ Nha khoa Ban đầu hoặc Nha sĩ Chăm sóc Sức khỏe Răng miệng Ban đầu (PCD) không?
 2. Hợp đồng của MCNA có diễn giải cụ thể rằng FQHC sẽ được thanh toán theo tỷ lệ thanh toán dịch vụ sắp tới (PPS) không?
 3. FQHC có được liệt kê trong danh bạ nhà cung cấp của MCNA không?
 4. Nếu FQHC không thể tham dự một hội thảo hay hội thảo web dự kiến thì họ có thể được MCNA đào tạo không?
 5. Quy định về làm việc ngoài giờ của MCNA là gì?
 6. Nếu một FQHC báo cáo nhiều quy trình dịch vụ trong chỉ một ngày thì liệu toàn bộ lần khám đó có bị từ chối nếu một dịch vụ bị từ chối hay không?

Đáp

Tổng quan về Nhà cung cấp & Ký hợp đồng với MCNA

 1. Làm thế nào để đăng ký với MCNA Dental?

  Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký tham gia mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi.

 2. Thời gian trung bình để hoàn tất quy trình chứng nhận MCNA Dental là khoảng bao lâu?

  Một khi MCNA Dental nhận được mẫu đơn đã điền hoàn tất thì thời hạn trung bình là hai tuần.

 3. Tôi có cần được chứng nhận bởi MCNA Dental nếu đã là nhà cung cấp Medicaid tiểu bang Louisiana?

  Có, nhà cung cấp phải hoàn tất quy trình chứng nhận của MCNA Dental để có thể tham gia chương trình của chúng tôi.

 4. Có số điện thoại nào mà nhà cung cấp có thể liên hệ khi có thắc mắc về việc tham gia mạng lưới MCNA Dental hoặc về việc hoàn tất đơn xin chứng nhận không?

  Có. Nhấp vào đây để liên hệ Đường dây nóng Nhà cung cấp của chúng tôi.

Yêu cầu Chấp thuận trước, Gửi Đơn yêu cầu & Dịch vụ được Bảo hiểm

 1. Mẫu yêu cầu chấp thuận trước sẽ được chấp nhận ra sao?

  MCNA Dental hỗ trợ Cổng thông tin Nhà cung cấp nơi nhà cung cấp có thể gửi mẫu yêu cầu chấp thuận trước. Mọi tài liệu bổ sung như tài liệu mô tả, biểu đồ hoặc phim chụp X-quang có thể được đính kèm và gửi qua Cổng thông tin Nhà cung cấp. Mẫu yêu cầu chấp thuận trước cũng có thể được gửi qua giao dịch điện tử (mã số thanh toán 65030) hoặc gửi qua bưu điện cho MCNA về địa chỉ:

  MCNA Dental
  Attn: Utilization Management
  200 West Cypress Creek Road, Suite 500
  Fort Lauderdale, Florida 33309

 2. Tôi phải làm gì nếu tôi gửi mẫu yêu cầu chấp thuận trước từ một nha sĩ của phòng khám và được chấp thuận cho nha sĩ đó nhưng cuối cùng bản thân họ không thể thực hiện việc điều trị (họ nghỉ ốm vào ngày thực hiện dịch vụ điều trị)?

  Mẫu chấp thuận trước có hiệu lực đối với mọi nhà cung cấp tham gia mạng lưới được MCNA chứng nhận và có chuyên ngành phù hợp ở cơ sở yêu cầu. Điều này có nghĩa là nếu một nha sĩ đa khoa đã được phê duyệt chấp thuận trước thì bất cứ nha sĩ đa khoa nào ở cơ sở cụ thể đó cũng có thể tiến hành điều trị cho thành viên sử dụng các dịch vụ liên quan.

 3. MCNA Dental có chấp nhận mẫu yêu cầu điện tử không?

  MCNA Dental chấp nhận và khuyến khích thành viên gửi mẫu yêu cầu điện tử. Mã số thanh toán của chúng tôi là 65030. Mẫu yêu cầu có thể được điền và gửi qua Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental. Việc dùng tính năng cổng thông tin này cho phép gửi mẫu điện tử mà không cần đến trung tâm xử lý thanh toán bên thứ ba. Mẫu yêu cầu bằng giấy cũng được chấp nhận. Gửi mẫu yêu cầu bằng giấy cho MCNA Dental về địa chỉ:

  MCNA Dental
  PO Box 23920
  Oakland Park, FL 33307

 4. Mã số thanh toán của MCNA Dental là gì khi gửi mẫu yêu cầu và mẫu yêu cầu chấp thuận trước bằng điện tử?

  Mã số thanh toán của chúng tôi là 65030.

 5. Tôi có cần hoàn tất bất cứ mẫu nào với trung tâm xử lý thanh toán để gửi mẫu yêu cầu hoặc mẫu yêu cầu chấp thuận trước điện tử đến mã số thanh toán của MCNA không?

  Nếu đã gửi mẫu yêu cầu hoặc mẫu yêu cầu chấp thuận trước điện tử qua trung tâm xử lý thanh toán thì quý vị không cần hoàn tất thêm bất cứ mẫu nào với trung tâm đó. Tuy nhiên, quý vị có thể cần thiết lập MCNA Dental làm đơn vị thanh toán mới trong hệ thống quản lý hoạt động của mình.

 6. MCNA Dental có chấp nhận NEA FastAttach không?

  MCNA Dental tham gia chương trình với tư cách là nhà thanh toán NEA FastAttach. Quý vị có thể gửi phim chụp X-quang, biểu đồ nha chu, tài liệu mô tả và bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của MCNA Dental để đánh giá mẫu yêu cầu hoặc mẫu yêu cầu chấp thuận trước. Một khi quý vị gửi tài liệu cho NEA FastAttach, quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi Mã số Theo dõi NEA của quý vị khi gửi mẫu yêu cầu hoặc mẫu yêu cầu chấp thuận trước qua Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental hoặc qua giao dịch điện tử thông qua trung tâm xử lý thanh toán của quý vị.

 7. Thời hạn xử lý mẫu yêu cầu chấp thuận trước là bao lâu?

  MCNA Dental thường xử lý mẫu yêu cầu chấp thuận trước trong vòng 48-72 tiếng. Nhà cung cấp có thể kiểm tra tình trạng của mẫu yêu cầu chấp thuận trước qua Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental.

 8. Giới hạn chu kỳ cho các dịch vụ phòng ngừa là bao lâu?

  Dịch vụ phòng ngừa tuân thủ lịch khám chu kỳ của Viện Nha khoa Trẻ em Hoa Kỳ (AAPD). Mọi giới hạn chu kỳ được trình bày trong Sổ tay Nhà cung cấp của MCNA Dental.

 9. MCNA Dental có bao gồm phúc lợi thuốc chữa bệnh không?

  Bảo hiểm phúc lợi thuốc chữa bệnh vẫn được áp dụng kèm theo phúc lợi y tế của thành viên dù thông qua chương trình Medicaid trả phí hay chương trình sức khỏe.

 10. Mức độ thường xuyên mà nhà cung cấp nhận được Bản giải thích Phúc lợi (EOB)/Giấy báo Chuyển tiền (RA)?

  MCNA Dental thực hiện hai chu kỳ cấp EOB/RA mỗi tuần. Các chu kỳ đó được đăng tải trên Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental hàng tuần vào thứ Tư và thứ Sáu (hoặc ngày làm việc tiếp theo sau ngày lễ theo quy định của tiểu bang). MCNA Dental khuyến khích nhà cung cấp đăng ký thanh toán qua hình thức chuyển tiền điện tử (EFT). Thanh toán qua EFT sẽ được thực hiện với mỗi chu kỳ EOB/RA nên nhà cung cấp sẽ được thanh toán đến hai lần mỗi tuần. Mẫu EFT có sẵn để tải về trên trang Hợp đồng với MCNA Dental.

 11. Có yêu cầu thanh toán nào bị giữ lại 45 ngày không?

  Không có yêu cầu thanh toán nào bị giữ lại 45 ngày. Mọi yêu cầu thanh toán đều được xử lý trong khung thời gian quy định của LDH.

 12. Quý vị nên làm gì nếu có thời tiết khắc nghiệt tại Louisiana?

  Hãy nhấp vào đây để đọc các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về thời tiết khắc nghiệt.

Yêu cầu Kháng cáo và Xem xét lại Khiếu nại

 1. Kháng cáo là gì?

  Các yêu cầu kháng cáo phải được gửi trong vòng 90 ngày sau khi có quyết định lần đầu đối với khiếu nại. Đơn kháng cáo có thể được gửi khi một khiếu nại đã bị từ chối hoặc cho các quyết định liên quan đến sự cần thiết về mặt y tế và việc chi trả phúc lợi. Mọi thông tin được yêu cầu hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như phim chụp X-quang hoặc thông tin phù hợp phải được gửi kèm theo đơn yêu cầu kháng cáo.

 2. Xem xét lại là gì?

  Các yêu cầu xem xét lại phải được gửi trong vòng 365 ngày kể từ ngày nhận dịch vụ. Yêu cầu để MCNA xem xét lại một khiếu nại có thể được gửi khi khiếu nại đã bị từ chối vì bất kỳ lý do nào khác ngoài sự cần thiết về mặt y tế hoặc việc chi trả phúc lợi. Mọi thông tin được yêu cầu hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như phim chụp X-quang hoặc thông tin phù hợp phải được gửi kèm theo đơn yêu cầu xem xét lại.

 3. Tôi có thể gửi yêu cầu kháng cáo hoặc xem xét lại cho MCNA Dental bằng cách nào?

  Các kháng cáo và yêu cầu xem xét lại có thể được gửi bằng cách sử dụng một trong hai phương thức sau:

  • Trực tuyến thông qua Cổng thông tin Nhà cung cấp.
  • Bằng văn bản sử dụng Mẫu Yêu cầu Xem xét lại và Kháng cáo được gửi bằng thư tiêu chuẩn cho MCNA Dental.

   Vui lòng sử dụng địa chỉ sau cho kháng cáo:

   MCNA Dental
   Attn: Provider Appeals
   
200 West Cypress Creek Road, Suite 500
   
Fort Lauderdale, Florida 33309

   Vui lòng sử dụng địa chỉ sau cho yêu cầu xem xét lại:

   MCNA Dental
   Attn: Provider Reconsideration
   
200 West Cypress Creek Road, Suite 500
   
Fort Lauderdale, Florida 33309

Cổng thông tin Nhà cung cấp & Nguồn lực Nhà cung cấp

 1. Có cần ứng dụng đặc biệt nào để truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến không?

  Một khi đã hoàn tất thành công quy trình chứng nhận của MCNA Dental và trở thành nhà cung cấp hoạt động trong mạng lưới của chúng tôi, quý vị sẽ tự động đủ điều kiện để tạo tài khoản truy cập trong Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của chúng tôi. Quý vị sẽ phải điền hoàn tất một mẫu trực tuyến đơn giản để xác nhận thông tin cá nhân trước khi có thể truy cập Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của chúng tôi.

 2. Nhà cung cấp nhận bản sao Sổ tay Nhà cung cấp của MCNA Dental bằng cách nào?

  Sổ tay Nhà cung cấp của MCNA Dental được đăng tải trực tuyến trên Cổng thông tin Nhà cung cấp của chúng tôi.

 3. Có hướng dẫn sử dụng nào giải thích chức năng hoạt động của Cổng thông tin Nhà cung cấp không?

  Có, quý vị có thể tải Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng Cổng thông tin Nhà cung cấp của MCNA bằng cách nhấp vào đây.

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đạt chuẩn Liên bang (FQHC)

 1. Trung tâm chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn liên bang (FQHC) có được xem là Nhà cung cấp Dịch vụ Nha khoa Ban đầu hoặc Nha sĩ Chăm sóc Sức khỏe Răng miệng Ban đầu (PCD) không?

  Có. PCD có thể là Nha sĩ Đa khoa, Nha sĩ Nhi khoa hoặc FQHC.

 2. Hợp đồng của MCNA có diễn giải cụ thể rằng FQHC sẽ được thanh toán theo tỷ lệ thanh toán dịch vụ sắp tới (PPS) không?

  Có. Hợp đồng của MCNA có ghi rõ ở trang 21 rằng FQHC sẽ được hoàn lại chi phí theo tỷ lệ PPS có hiệu lực vào ngày thực hiện dịch vụ cho mỗi lần khám.

 3. FQHC có được liệt kê trong danh bạ nhà cung cấp của MCNA không?

  Tất cả các nha sĩ đã ký hợp đồng và được chúng tôi chứng nhận sẽ được liệt kê theo loại nha sĩ thông qua thứ tự bảng chữ cái. FQHC mà nha sĩ đó hành nghề cũng được liệt kê kèm theo địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên quan khác để thuận tiện cho thành viên khi lựa chọn nha sĩ.

 4. Nếu FQHC không thể tham dự một hội thảo hay hội thảo web dự kiến thì họ có thể được MCNA đào tạo không?

  Có. MCNA sẵn sàng tổ chức một hội thảo web hay chương trình đào tạo cụ thể tại văn phòng của chúng tôi cho bất cứ nhà cung cấp nào. Vui lòng gửi yêu cầu của quý vị qua email LouisianaSeminars@mcna.net.

 5. Quy định về làm việc ngoài giờ của MCNA là gì?

  Khi phòng khám của một nhà cung cấp đóng cửa thì phòng khám đó phải có dịch vụ trả lời hoặc máy trả lời điện thoại cung cấp các thông tin sau:

  • Hướng dẫn liên hệ với người phụ trách vốn có thể đưa ra các quyết định lâm sàng hoặc một người nào đó có thể liên hệ với nha sĩ về các quyết định lâm sàng
  • Hướng dẫn dịch vụ khẩn cấp (bao gồm hướng dẫn thành viên gọi 9-1-1 khi cần thiết)
  • Liệt kê giờ làm việc
  • Hướng dẫn người gọi để lại lời nhắn để ai đó có thể gọi lại cho họ

  Dịch vụ trả lời hoặc máy trả lời cũng phải cung cấp tất cả các thông tin liệt kê ở trên bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác dựa trên dân số có văn hóa.

 6. Nếu một FQHC báo cáo nhiều quy trình dịch vụ trong chỉ một ngày thì liệu toàn bộ lần khám đó có bị từ chối nếu một dịch vụ bị từ chối hay không?

  Không, họ sẽ được thanh toán theo tỷ lệ PPS miễn là bất cứ dịch vụ nào trong mẫu yêu cầu đã được phê duyệt.