Thông tin, Bí quyết & Hỗ trợ

Dưới đây là một số thông tin có thể hữu ích cho phòng khám nha khoa và nhân viên của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cách Quản lý Cơ sở và Thành viên của Quý vị

MCNA Dental hỗ trợ Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến cho phép quý vị:

 • Xác nhận thành viên hợp lệ
 • Quản lý cơ sở
 • Chỉnh sửa biểu phí của phòng khám
 • Xem lịch sử hoạt động của quý vị với MCNA Dental
 • Gửi mẫu yêu cầu
 • Gửi mẫu yêu cầu chấp thuận trước
 • Gửi giấy giới thiệu
 • Tải biểu mẫu và tài liệu
 • Tải Sổ tay Nhà cung cấp
 • Và nhiều hơn thế nữa!

Cổng thông tin Nhà cung cấp là công cụ đa năng lý tưởng và chúng tôi đề nghị tất cả các nhà cung cấp trong mạng lưới tận dụng các tính năng đó. Một khi đã nhận được thư chứng nhận từ MCNA Dental, quý vị sẽ có thể dễ dàng tạo nhanh một tài khoản để truy cập cổng thông tin này tại http://portal.mcna.net.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng Cổng thông tin Nhà cung cấp, hãy nhấp vào đây để tải Sổ tay Hướng dẫn Sử dụng Cổng thông tin Nhà cung cấp của chúng tôi.

Cách Gửi Mẫu Yêu cầu, Mẫu Yêu cầu Chấp thuận Trước và Giấy giới thiệu

Quý vị có thể gửi mẫu yêu cầu bằng cách sử dụng một trong ba phương pháp sau:

 1. Trực tuyến qua Cổng thông tin Nhà cung cấp.
 2. Giao dịch điện tử thông qua trung tâm xử lý thanh toán (mã số thanh toán của MCNA Dental 65030).
 3. Gửi tài liệu bằng thư thông thường đến MCNA Dental (Dùng Mẫu Yêu cầu ADA 2012 hoặc mẫu mới hơn). Gửi qua bưu điện về địa chỉ:

  MCNA Dental
  PO Box 23920
  Oakland Park, FL 33307

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận mẫu yêu cầu gửi qua fax.

Quý vị có thể gửi mẫu yêu cầu Chấp thuận trước (Chấp thuận trước đó) bằng cách sử dụng một trong ba phương pháp sau:

 1. Trực tuyến qua Cổng thông tin Nhà cung cấp.
 2. Giao dịch điện tử thông qua trung tâm xử lý thanh toán (mã số thanh toán của MCNA Dental: 65030).
 3. Gửi tài liệu bằng thư thông thường đến MCNA Dental (Dùng Mẫu Yêu cầu ADA 2012 hoặc mẫu mới hơn và đảm bảo đánh dấu chọn vào ô "Yêu cầu Xác định Trước"). Gửi qua bưu điện về địa chỉ:

  MCNA Dental
  Attn: Utilization Management
  PO Box 23920
  Oakland Park, FL 33307

Quý vị có thể gửi giấy giới thiệu bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau:

 1. Trực tuyến qua Cổng thông tin Nhà cung cấp.
 2. Gửi tài liệu bằng thư thông thường đến MCNA Dental. Gửi qua bưu điện về địa chỉ:

  MCNA Dental
  Attn: Utilization Management
  PO Box 23920
  Oakland Park, FL 33307

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình gửi Mẫu Yêu cầu, Mẫu Yêu cầu Chấp thuận Trước và Giấy giới thiệu, vui lòng tải Sổ tay Nhà cung cấp từ Cổng thông tin Nhà cung cấp trực tuyến của MCNA Dental hoặc nhấp vào đây.

Cách cập nhật tin tức và thông báo của MCNA

Để luôn cập nhật mọi tin tức và thông báo của MCNA Dental, quý vị có thể kiểm tra định kỳ trang tin chính của chúng tôi trên MCNA.net.

Các tin tức và thông báo quan trọng dành cho nhà cung cấp trong mạng lưới (bao gồm các thay đổi về thủ tục của MCNA Dental, thay đổi về quy định nha khoa của chương trình Medicaid, v.v) sẽ được đăng tải trên trang chính của Cổng thông tin Nhà cung cấp một khi quý vị đăng nhập vào tài khoản.

MCNA Dental sẽ gửi bản tin hàng tháng cho tất cả các nhà cung cấp đến tận hộp thư email của họ! Các bản tin này bao gồm thông tin cập nhật mới nhất từ MCNA Dental, thông tin về những thay đổi sắp tới, tin tức trong ngành nha khoa và nhiều thông tin khác. Để đăng ký nhận các bản tin email này, hãy đăng nhập Cổng thông tin Nhà cung cấp và thêm địa chỉ email của quý vị vào danh sách gửi thư.

Nơi gửi Khiếu nại

Quý vị có thể gửi khiếu nại bằng cách gọi điện cho Đường dây nóng Nhà cung cấp của chúng tôi theo số 1-855-701-6262 hoặc bằng cách gửi email tới địa chỉ LA_PR_Dept@mcna.net.

Gửi khiếu nại bằng văn bản tới địa chỉ:

MCNA Dental
Attn: Complaints Department - Louisiana Provider Relations
P.O. Box 740370
Atlanta, GA 30374-0370

Fax: 1-504-648-1400

Nếu quá trình khiếu nại của quý vị với MCNA đã kết thúc và quý vị vẫn cảm thấy chưa hài lòng, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp cho Hệ thống Thông tin Quản lý Medicaid (MMIS) thuộc Bộ Y tế Louisiana (LDH). Gửi đơn khiếu nại trực tuyến tại địa chỉ www.healthy.la.gov, hoặc gọi đến số 1-255-342-6908.

Báo cáo vượt cấp và Giải quyết Vấn đề cho các Nhà cung cấp với MCNA

Vui lòng xem những thông tin sau để biết cách báo cáo vượt cấp và giải quyết vấn đề với MCNA, và thông tin liên hệ thích hợp cho mỗi bước.

 • Thắc mắc và Hỗ trợ Chung - Đường dây nóng Nhà cung cấp MCNA:
  • 1-855-701-6262
 • Báo cáo Vượt cấp Cấp 1 - Nhóm Dịch vụ Nhà cung cấp:
  • Qua Điện thoại: 1-855-701-6262
  • Qua Email: pr_hotline_leadership@mcna.net
  • Qua đường Bưu điện: MCNA Dental, P.O. Box 740370, Atlanta, GA 30374-0370
  • Địa chỉ Văn phòng: 3850 North Causeway, Suite 1510, Metairie, Louisiana 70002
 • Báo cáo vượt cấp Cấp 2 - Phòng quan hệ nhà cung cấp
 • Báo cáo vượt cấp Cấp 3 - Quản lý Quan hệ Nhà cung cấp
  • Brittany Payton, Giám đốc quan hệ nhà cung cấp khu vực