Đào tạo Nhà cung cấp

MCNA Dental tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp và các phiên hội thảo web trực tuyến trên toàn tiểu bang để thảo luận về chương trình và các thông tin quan trọng khác của chúng tôi.

Vui lòng phúc đáp để đặt chỗ cho một trong những buổi đào tạo hoặc phiên hội thảo web sắp tới.

Các Buổi đào tạo Trực tiếp Sắp tới

Gửi email cho LouisianaSeminars@MCNA.net kèm tên, thông tin liên hệ của quý vị và ngày quý vị muốn tham dự buổi đào tạo.

Hiện có các buổi đào tạo trực tiếp sau đây:

  • Hiện chưa có buổi đào tạo dự kiến nào. Hãy kiểm tra lại sớm.

Các Hội thảo web Sắp tới

Gửi email cho LouisianaSeminars@MCNA.net kèm tên, thông tin liên hệ của quý vị và ngày quý vị muốn tham dự hội thảo web. Một khi quý vị đã đặt trước, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị đầy đủ thông tin về hội thảo web, bao gồm thông tin chi tiết về cách truy cập sự kiện.

Hiện có các phiên hội thảo web sau đây:

  • Hiện chưa có buổi đào tạo dự kiến nào. Hãy kiểm tra lại sớm.

Trình chiếu Định hướng cho Nhà cung cấp

Nhấp vào đây để tải trình chiếu Định hướng cho Nhà cung cấp của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin hoặc để được giải đáp thắc mắc

Nhấp vào đây để liên hệ với Đường dây nóng Nhà cung cấp MCNA Dental.