Điều khoản & điều kiện sử dụng thẻ quà tặng Amazon.com

Phụ huynh hoặc người giám hộ của các thành viên MCNA trong chương trình nha khoa Louisiana EPSDT có thể nhận được một thẻ quà tặng Amazon.com trị giá $10* cho mỗi trẻ. Để đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng, phụ huynh hoặc người giám hộ phải cung cấp cho MCNA số điện thoại di động và địa chỉ email của mình. Chúng tôi sẽ gửi thẻ quà tặng đến địa chỉ email đã cung cấp. Quý vị đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin liên hệ của quý vị để liên hệ về sức khỏe răng miệng. Chúng tôi có thể gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email cho quý vị. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin liên lạc của quý vị cho bất kỳ ai khác. Phụ huynh hoặc người giám hộ chỉ có thể nhận một (1) thẻ quà tặng từ chúng tôi cho mỗi trẻ, bất kể trẻ đã ghi danh với chúng tôi hoặc bất kỳ chương trình Medicaid hoặc CHIP nào của Louisiana trong bao lâu hoặc bao nhiêu lần. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải từ 18 tuổi trở lên thì mới được nhận thẻ quà tặng Amazon.com. MCNA có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào. Vui lòng liên hệ qua Đường dây nóng thành viên MCNA nếu quý vị có thắc mắc nào về dịch vụ giá trị gia tăng này. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1-855-702-6262 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, trừ các ngày lễ theo quy định của tiểu bang).

* Có áp dụng các hạn chế, vui lòng xem amazon.com/gc-legal