Thời tiết Khắc nghiệt tại Louisiana

Hỏi

Thành viên

 1. Phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của tôi phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi nên làm gì?
 2. Tôi gặp trường hợp khẩn cấp về răng miệng và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của tôi phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi nên làm gì?
 3. Tôi phải di chuyển do lũ lụt. Làm thế nào để tìm một nha sĩ gần tôi?

Nhà cung cấp

 1. Tôi là một Nha sĩ Chăm sóc Chính và phòng khám của tôi sẽ phải đóng cửa để sửa chữa do lũ lụt. Tôi có cần thông báo cho MCNA không?
 2. Một thành viên của MCNA đã xuất hiện tại phòng khám của tôi. Tôi không phải là Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi có thể khám cho bệnh nhân này không?
 3. Một thành viên của MCNA đã xuất hiện tại phòng khám của tôi với trường hợp khẩn cấp về răng miệng. Tôi không phải là Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi có thể khám cho bệnh nhân này không?

Đáp

Thành viên

 1. Phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của tôi phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi nên làm gì?

  Vui lòng liên hệ với Đường dây nóng Thành viên theo số 1-855-702-6262 để được trợ giúp tìm một nha sĩ có thể giúp quý vị cho đến khi nha sĩ của quý vị mở cửa phòng khám.

 2. Tôi gặp trường hợp khẩn cấp về răng miệng và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của tôi phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi nên làm gì?

  Nếu quý vị gặp chấn thương, chảy máu quá nhiều hoặc đau/nhiễm trùng cấp tính, quý vị có thể nhận sự chăm sóc tại bệnh viện, phòng cấp cứu hoặc từ bất kỳ nha sĩ nào. Vui lòng liên hệ với Đường dây nóng Thành viên theo số 1-855-702-6262 để được trợ giúp tìm một nha sĩ gần quý vị.

 3. Tôi phải di chuyển do lũ lụt. Làm thế nào để tìm một nha sĩ gần tôi?

  MCNA có thể hỗ trợ quý vị tìm kiếm nha sĩ trong khu vực mới của quý vị. Vui lòng gọi cho Đường dây nóng Thành viên miễn phí theo số 1-855-702-6262 và cho chúng tôi biết địa chỉ mới của quý vị. Chúng tôi sẽ tìm kiếm nha sĩ gần quý vị.

Nhà cung cấp

 1. Tôi là một Nha sĩ Chăm sóc Chính và phòng khám của tôi sẽ phải đóng cửa để sửa chữa do lũ lụt. Tôi có cần thông báo cho MCNA không?

  Có. Vui lòng liên hệ với Đường dây nóng Nhà cung cấp của chúng tôi theo số 1-855-701-6262 và cho chúng tôi biết thời gian đóng cửa phòng khám ước tính của quý vị. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với mọi thành viên của MCNA, những người có lịch hẹn trong khoảng thời gian này và lên lịch hẹn lại cho họ. Mọi dịch vụ trả lời cho phòng khám của quý vị phải bao gồm thông tin liên quan đến việc đóng cửa này và các hướng dẫn về cách tìm kiếm sự chăm sóc trong trường hợp khẩn cấp.

 2. Một thành viên của MCNA đã xuất hiện tại phòng khám của tôi. Tôi không phải là Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi có thể khám cho bệnh nhân này không?

  Có, nếu quý vị là một nhà cung cấp của MCNA.

 3. Một thành viên của MCNA đã xuất hiện tại phòng khám của tôi với trường hợp khẩn cấp về răng miệng. Tôi không phải là Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ và phòng khám của Nha sĩ Chăm sóc Chính của họ phải đóng cửa do lũ lụt. Tôi có thể khám cho bệnh nhân này không?

  Có. Vui lòng đưa vào phần tường thuật khai báo của quý vị bao gồm thông tin về tính chất khẩn cấp của cuộc thăm khám này. Nếu quý vị không phải là nhà cung cấp của MCNA, vui lòng liên hệ với Đường dây nóng Nhà cung cấp theo số 1-855-701-6262 để có thông tin về việc khai báo.